Räusa lend
Juuni 2007 Saaremaa
|  
Räusktiir (Sterna caspia).
Piltide kõik õigused kaitstud. Kasutamine lubatud ainult autori kirjalikul nõusolekul.