Liiga vara
Mai 2008 Sõrve-Säär
|  
Sookurg (Grus grus).
Piltide kõik õigused kaitstud. Kasutamine lubatud ainult autori kirjalikul nõusolekul.