Kooriproov
Juuni 2009 Sõrve-Säär
|  
Kormoranide loendamise käigus tehtud pilt (Phalacrocorax carbo).
Piltide kõik õigused kaitstud. Kasutamine lubatud ainult autori kirjalikul nõusolekul.