Jääloome
Detsember 2012 Lääne-Virumaa   |   Info: Canon 5D Mark II, 24mm, ISO100, F11, 2.5"
|  
Neljanda advendi hommik Käsmus.
Piltide kõik õigused kaitstud. Kasutamine lubatud ainult autori kirjalikul nõusolekul.