Valgepõsk-lagled
Oktoober 2008 Harjumaa
|  
Enamik Euroopa linnuvaatlejaist tunneb seda väikest hane tihedate talvituvate parvede kaudu, kes toituvad sookailudel ja rannaniitudel. Sama hästi tuntakse neid ka Eestis kevadist vahepeatust tegevate tuhandepealiste parvede järgi, siinsel pildil siis sügisene peatus. Branta leucopsis.
Piltide kõik õigused kaitstud. Kasutamine lubatud ainult autori kirjalikul nõusolekul.